Home

Home - Contact

Contact

发布时间:2021-03-02

Address: No.1 Zhanlanguan Road, Xicheng District, Beijing, P.R.China 100044

Tel: +86 10 68327443

Fax: +86 10 68322188

E-mail: brauic@163.com

Website: brauic.bucea.edu.cn

Contact Person: Ms.LI Yang